Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Cuba tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Cuba tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Kaiserstrasse 84/1/1, Vienna, Áo 1070

thành phố: Vienna

Điện thoại: (431) 877-8198

Số fax: (431) 877-8198 / 30

Trang mạng: http://www.cubadiplomatica.cu/austria

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ hành chính: từ 9 là để 1 giờ chiều và từ 2 đến 5 PM, Thứ Hai đến Thứ Sáu lúc khai mạc đến Công: từ 9 là. đến 1 giờ chiều .., tư thư hai đên thư sau

Chi tiết: đại sứ: Kính thưa ông của mình. Juan Carlos Aguilera Marsan

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment