Facebook RSS Reset

Đại sứ quán Croatia ở Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán nước Cộng hòa Croatia tại Cộng hòa Argentina

Địa chỉ nhà: Gorostiaga 2104 (1426) Buenos Aires, Argentina

thành phố: Buenos Aires

Điện thoại: 00 54 11 47 77 6409, 4778 0203 nhược điểm. 47 77 7284

Số fax: 00 54 11 47 77 9159 nhược điểm. 47 77 0980

E-mail: [email protected],[email protected]

Giờ hành chính: Giờ làm việc: ” thứ hai, Thứ Tư và thứ Sáu 9:00-12:00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment