RSS Reset

Lãnh Croatia ở Vienna, Áo

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán nước Cộng hòa Croatia ở Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Operngasse 20b, 1040 Vienna, Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: 0043 1 5854842
0043 1 5854843
0043 1 5854844

Số fax: 0043 1 5854845

Trang mạng: http://at.mvp.hr

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ làm việc của Phòng Lãnh sự:
” thứ hai, Thứ Ba và thứ Sáu 8:00-12:00
” Thứ năm 8:00-12:00 tôi 14:00 – 16:00
” Thứ tư đóng

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment