RSS Reset

Lãnh sự quán Phần Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Phần Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ nhà: 203 Đồng Khởi, bộ #206, 1Thành phố st Quận Hồ Chí Minh, Việt Nam
thành phố: Hồ Chí Minh
E-mail: [email protected]
Số fax: (84) 8 8 234 436
Điện thoại: (84) 8 8272 029

Về Tổng Lãnh sự quán danh dự của Phần Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh sự quán Phần Lan tại thành phố Hồ Chí Minh chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Finn, và công dân quốc tế tại Việt Nam.

Lãnh sự quán Phần Lan tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ công dân Việt Nam thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể liên quan đến nền kinh tế Finn, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận Finn Citizenship
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin ở Phần Lan
  • Muốn áp dụng và có được Finn Visa

Lãnh sự quán Phần Lan tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, Finn Citizens khi tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc các nơi khác ở Việt Nam thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Đang ở phía trước của một trường hợp khẩn cấp và cần thông tin, địa chỉ liên lạc hoặc hỗ trợ khác
  • khó khăn mặt sẽ trở lại Phần Lan
  • Cần thông tin về hệ thống y tế địa phương của Việt Nam
  • Cần thông tin về nguồn lực địa phương tại Việt Nam
  • Cần mới Finn Hộ chiếu hoặc CMND (nếu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng)
  • Muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Finn

dịch vụ visa và hộ chiếu của Tổng Lãnh sự quán danh dự của Phần Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Finn hộ chiếu và visa từ Lãnh sự quán Phần Lan tại thành phố Hồ Chí Minh được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính ở Phần Lan và Việt Nam.

Quá trình phát hành Finn Visa và Hộ chiếu của Phần Lan có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Lãnh sự quán Phần Lan tại thành phố Hồ Chí Minh nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

cơ quan đại diện Finn tại Việt Nam

Ngoài Lãnh sự quán Phần Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Phần Lan cũng có 1 đại diện khác tại Việt Nam:

Đại diện Việt Nam tại Phần Lan

 

 

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.