RSS Reset

Lãnh sự quán Colombia tại Sydney, Châu Úc

Lãnh sự quán Colombia tại Sydney, Châu Úc

 

 

Địa chỉ nhà: bộ 2, Cấp độ 12, 100 Walker đường, Bắc Sydney NSW 2060 Châu Úc

thành phố: Sydney

Điện thoại: +61 2 9955 0311

Số fax: +61 2 9922 5597

Trang mạng: http://www.consuladodecolombiasydney.org.au

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment