Facebook RSS Reset

Đại sứ quán Trung Quốc tại Oslo, Na Uy

 • Địa chỉ nhà: Tuengen Alle 2B, 0374 Oslo
 • Mã bưu điện: 0047
 • Công việc lãnh sự: 22148908, 22920677 (số fax)
 • Văn phòng điều hành: 22492052, 22146634, 22921978 (số fax)
 • Phòng văn hóa: 22148741, 22148741 (số fax)
 • Văn phòng Tùy viên Quân sự: 22490693 ,22921978 (số fax)
 • Văn phòng thương mại: 22449638, 22447230 (số fax)
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: http://www.chinese-embassy.no

Bản đồ Đại sứ quán Trung Quốc tại Oslo, Na Uy

Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, người Trung Quốc, và công dân quốc tế bằng tiếng Na Uy.

Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Na Uy hỗ trợ công dân Trung Quốc thông qua các dịch vụ lãnh sự, nếu họ:

 • Cần thông tin: Kinh tế và kinh doanh Trung Quốc, du lịch, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
 • Không biết thủ tục pháp lý để được nhập tịch Trung Quốc
 • Cần liên hệ và thông tin cụ thể ở Trung Quốc
 • Cần thông tin về hồ sơ xin visa hoặc muốn xin Visa để nhập cảnh vào Trung Quốc

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

Hộ chiếu và thị thực Trung Quốc chỉ được cấp cho những công dân có nơi cư trú chính ở Trung Quốc và Na Uy.

Quá trình cấp Thị thực và Hộ chiếu Trung Quốc của Trung Quốc có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề về thị thực và hộ chiếu.

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.