RSS Reset

Đại sứ quán Trung Quốc ở Algiers, Algeria

Đại sứ quán Trung Quốc ở Algiers, Algeria

Địa chỉ nhà: 34 Boulevard Des Martyrs, Algiers, Algeria

thành phố: Algiers

Điện thoại: (+213) 21-692724
(+213) 692962

Số fax: (+213) 21-693056

Trang mạng: http://dz.chineseembassy.org

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Các điện thoại được cung cấp Chủ Nhật đến Thứ Năm từ 8:30 đến 12:00 và 14:30 đến 17:30.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment