RSS Reset

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Brisbane, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Brisbane, Châu Úc

 

 

Địa chỉ nhà: Cấp độ 9, 79 Adelaide St. Brisbane QLD 4000, Châu Úc

thành phố: Brisbane

Điện thoại: 07-32106509

Số fax: 07-32106517

Trang mạng: http://brisbane.china-consulate.org

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment