RSS Reset

Lãnh sự quán Chile tại Rio Gallegos, Argentina

Tổng lãnh sự quán Chile tại Argentina

 

Địa chỉ nhà: Mariano Moreno 148; PO Box 114.

thành phố: Rio Gallegos

Điện thoại: +54-2966-422 364 +54-2966-436 625

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 đến 13:00 và 14:00 đến 17:30

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment