RSS Reset

Lãnh sự quán Chile tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Chile ở Perth, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 275 Stirling St.. Perth WA 6000

HỘP THƯ 2144, Marmion, Perth 6020

thành phố: Perth

Điện thoại: 61-8 – 0413842266

Số fax: 61-8-92038414

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ ba và thứ năm 10:00-1.15p.m. hẹn trước

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment