RSS Reset

Đại sứ quán Canada tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Canada tại Luanda, Angola

Địa chỉ nhà: 113 Rua Rei Katyavala C.P. 3360, Luanda, Angola
thành phố: Luanda
Điện thoại: (+244 222) 448 371
Số fax: (+244-222) 449 494
E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Canada tại Angola chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, người Canada, và công dân quốc tế tại Angola.

Đại sứ quán Canada tại Angola hỗ trợ công dân Angola qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể liên quan đến nền kinh tế Canada, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận Quốc tịch Canada
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin ở Canada
  • Muốn áp dụng và có được Canadian Visa

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

hộ chiếu Canada và visa từ được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Canada và Angola.

Quá trình cấp visa Canada và Hộ chiếu của Canada có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Canada tại Luanda, Angola nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan của thị thực và các vấn đề hộ chiếu.

cơ quan đại diện Canada tại Angola

Ngoài Đại sứ quán Canada tại Luanda – Angola, Canada cũng có 1 đại diện khác ở Angola:

cơ quan đại diện Angola ở Canada

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.