RSS Reset

Đại sứ quán Canada tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Canada tại Algiers, Algeria

 

Địa chỉ nhà: 18 Đường Mustapha Khalef, Ben AknounAlgiers, Algeria,

P.O. Cái hộp 464, Ben Aknoun, 16306

thành phố: Algiers

Điện thoại: (011 213 70) 08-30-00

Số fax: (011 213 70) 08-30-70

Trang mạng: http://www.algeria.gc.ca

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Chủ nhật đến thứ tư 8:00 là. – 4:30 giờ chiều. Thứ năm 8:00 là. – 1:30 giờ chiều.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment