RSS Reset

Lãnh sự quán Canada tại Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán Canada tại Yerevan, Armenia

Địa chỉ nhà: # 103-4, 10 Đường Vazgen Sargsian, Yerevan, Armenia, 010

thành phố: Yerevan

Điện thoại: 374 (10) 56-79-90

Số fax: 374 (10) 56-79-90

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 9:00 LÀ – 1:00 PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment