RSS Reset

Lãnh sự quán Canada tại Tirana, Albania

Lãnh sự quán Canada tại Tirana, Albania

 

Địa chỉ nhà: rr: các Thánh Tử Đạo 4 tháng hai; Rimbrapa Palace của Viện Hàn lâm Nghệ thuật; Kati II, Tirana, Albania

thành phố: Tirana

Điện thoại: 355 (4) 225 7274
355 (4) 225 7275

Số fax: 355 (4) 225 7273

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment