RSS Reset

Lãnh sự quán Canada tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Canada tại Perth, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 267 Terrace St.George của, Tầng ba, Perth, miền tây nước Úc, Châu Úc, 6000

thành phố: Perth

Điện thoại: (011 61 8) 9322 7930

Số fax: (011 61 8) 9261 7706

Trang mạng: http://www.australia.gc.ca

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment