RSS Reset

Lãnh sự quán Canada tại Manama, Bahrain

Lãnh sự quán Canada tại Manama, Bahrain

Địa chỉ nhà: Al Jasrah Tháp, 12Tầng, Xây dựng Không. 95, Đường 1702, Khối 317, Diện tích ngoại giao, Manama

thành phố: Manama

Điện thoại: 973 (17) 536270

Số fax: 973 (17) 532520

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment