RSS Reset

Lãnh sự quán Canada tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Canada tại Dhaka, Bangladesh

Địa chỉ nhà: Đường Liên Hợp Quốc, Baridhara, Dhaka 1212, Bangladesh

thành phố: Dhaka

Điện thoại: +88 (02) 988-7091/97

Số fax: +88 (02) 882-3043

Trang mạng: http://international.gc.ca/missions/bangladesh/

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment