RSS Reset

Lãnh sự quán Cameroon ở Sydney, Châu Úc

Lãnh sự quán Cộng hòa Cameroon ở Sydney, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Đơn vị 4, 1 Park Ave Waitara, NSW 2077 Châu Úc

thành phố: Sydney

Điện thoại: (trong nước Úc) 02 9989 8414
(quốc tế) +612 9989 8414

Số fax: + 61 2 9869 2470

Trang mạng: http://www.cameroonconsul.com

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 9:30 – 4:30 thứ hai – Thứ sáu

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment