RSS Reset

Đại sứ quán Anh tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Anh tại Yerevan, Armenia

 
Địa chỉ nhà: Đại sứ quán Anh, 34 Baghramyan Avenue, Yerevan 375019, Armenia

thành phố: Yerevan

Điện thoại: (374) (10) 264 301

Số fax: (374) (10) 264 318

Trang mạng: http://ukinarmenia.fco.gov.uk/en/about-us/our-embassy/contact-us/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Apr-Tháng Mười: Mon-Fri – 0400-0800 và 0900-1200 (giờ) Nov-Mar: Mon-Fri – 0500-0900 và 1000-1300 (giờ), Mon-Fri: 09:00-17:00 (địa phương)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment