RSS Reset

Đại sứ quán Anh tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Anh tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Jauresgasse 12, 1030 Vienna, Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: (43) (1) 716130

Số fax: (43) (1) 71613 5900

Trang mạng: http://ukinaustria.fco.gov.uk/en/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Mon-Fri: 0800-1200/1300-1600 Giờ địa phương: Mon-Fri: 0900-1300/1400-1700 Phòng lãnh sự:giờ: Mon-Fri: 0815-1130/1300-1430 Giờ địa phương: Mon-Fri: 0915-1230/1400-1530

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment