RSS Reset

Đại sứ quán Anh tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Anh tại Tirana, Albania

Địa chỉ nhà: Skanderbeg đường 12, Tirana, Albania

thành phố: Tirana

Điện thoại: (355) 4 2 34973/(355) 4 223 4973/4/5

Số fax: (355) 4 2 47697

Trang mạng: http://ukinalbania.fco.gov.uk/en/

Giờ hành chính: Giờ địa phương: Mon-Thur: 0830-1700; Fri: 0830-1430 (giờ: +1hr vào mùa đông / + 2hr trong mùa hè)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment