RSS Reset

Đại sứ quán Anh tại Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Anh tại Baku, Azerbaijan

Địa chỉ nhà: 45 Khagani đường, AZ1010 Baku, Azerbaijan

thành phố: Baku

Điện thoại: + 994 (12) 4975188/89/90

Số fax: + 994 (12) 4922739

Trang mạng: http://ukinazerbaijan.fco.gov.uk/en/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Sĩ quan trực: +994 (50) 2134658 Mon-Fri: 05:00 – 13:00 Giờ Mon-Fri: 09:00 – 17:00 Giờ địa phương

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment