RSS Reset

Lãnh sự quán Anh tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Anh tại Perth, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Cấp độ 26, Allendale Quảng trường, 77 Terrace St George, Perth, Châu Úc

thành phố: Perth

Điện thoại: (61) (8) 9224 4700

Số fax: (61) (8) 9224 4719

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ hành chính: 9:30là – 1pm và 2:00 – 3:30PM

Chi tiết: TẤT CẢ ỨNG DỤNG HỘ CHIẾU PHẢI ĐƯỢC GỬI TỚI CANBERRA

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment