RSS Reset

Lãnh sự quán Anh tại Canberra, Châu Úc

Cao uỷ Anh ở Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Commonwealth Avenue, Yarralumla, Canberra , Châu Úc

thành phố: Canberra

Điện thoại: (61) (2) 6270 6666

Số fax: (61) (2) 6273 3236

Trang mạng: http://ukinaustralia.fco.gov.uk/en/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ hành chính, Thứ hai thứ sáu: 08:45-12:30 / 13:30-17:00 (Giờ địa phương) 22:45-02:30 / 03:30-07:00 (giờ)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment