RSS Reset

Đại sứ quán Bỉ tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Bỉ tại Luanda, Angola

Địa chỉ nhà: Rua Comandante Stona, 112/114 Luanda, Angola

thành phố: Luanda

Điện thoại: 00 244 -222- 32.00.76

Số fax: 00 244-222- 32.58.70

Trang mạng: http://www.diplomatie.be/luanda

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: đại sứ quán : Thứ Hai đến thứ Năm: 09là để 04:00 Thứ Sáu: 08là để 1:00. Visa Mục: thứ hai, thứ ba, Thứ năm, Thứ sáu: 09là để 11:00 Thứ Tư: đóng

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment