Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Bỉ tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Bỉ tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 19, Arkana đường, Yarralumla ACT 2600, CHÂU ÚC

thành phố: Canberra

Điện thoại: + 61 (0)2 6273.2501/02

Số fax: + 61 (0)2 6273.3392

Trang mạng: http://www.diplomatie.be/canberra

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Năm : 9.00 là để 12.30 chiều và 1.00 chiều đến 4.00 PM.
Thứ sáu : 9.00 là để 12.30 chiều và 1.00 chiều đến 3.00 PM.

Chi tiết: trường hợp khẩn cấp: 0408.862.753

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment