Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Bỉ tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Bỉ ở Perth, Châu Úc

 

Địa chỉ nhà: bộ 1, 61 Hampden đường, Nedlands WA 6009

PO Box 476, Claremont WA 6910

thành phố: Perth

Điện thoại: + (61) (8) 9200 4490
+ (61) (8) 9309 6306 (để lại tin nhắn)

Số fax: + (61) (8) 9387 6307

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: hẹn trước.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment