RSS Reset

Lãnh sự quán Bỉ tại Manama, Bahrain

Lãnh sự quán danh dự của Bỉ tại Manama, Bahrain

Địa chỉ nhà: Biệt thự 843, Đường 1323, Khối 513, Mkab ः – đảo 513, Bahrain

P.O. Cái hộp 21109 Chợ trung tâm

Manama, Bahrain

thành phố: Manama

Điện thoại: + (973) (39) 68.29.31

Số fax: + (973) (17) 52.21.27

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Lãnh sự quán Bỉ tại Manama, Bahrain”

  1. md abu musa
    Tháng Chín 30, 2017 at 1:10 PM #

    sir. I am md abu musa.I am from bangladesh.now I live in bahrain.I am a businessman.my visa is businessman.so can I get belgiam visa only for 7 ngày

Leave a Comment