Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Lãnh sự quán Bỉ tại Darwin, Châu Úc

Lãnh sự quán Bỉ tại Darwin, Châu Úc

 
Địa chỉ nhà: William Foster Chambers, 26 Harry Chan Avenue, Darwin NT 0800

GPO Box 4369, Darwin NT 0801, CHÂU ÚC

thành phố: Darwin

Điện thoại: + (61) (8) 8982 4724
+ (61) (8) 8982.4700

Số fax: + (61) (8) 8941.1541

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment