RSS Reset

Đại sứ quán Belarus tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán nước Cộng hòa Belarus tại Cộng hòa Argentina

 

Địa chỉ nhà: thợ săn 2166 (CP 1428) Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina

thành phố: Buenos Aires

Điện thoại: +54 (11) 4788-9394

Số fax: +54 (11) 4788-2322

Trang mạng: http://www.argentina.belembassy.org

E-mail: [email protected]

Chi tiết: Quan tâm đến công cộng (Đối tượng lãnh): thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu của 12,00 để 14.00hs (tháng Ba – Tháng Mười), thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu của 10,00 để 12.00hs (tháng mười một – Tháng hai).

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment