RSS Reset

Đại sứ quán Bahrain ở Algiers, Algeria

Đại sứ quán Vương quốc Bahrain Algiers, Algeria

 

Địa chỉ nhà: 24 Abdul Kader Qadosh Haidara đường Algeria, PO Box 301

thành phố: Algiers

Điện thoại: 0021321691168

Số fax: 0021321692449

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 09:00 là – 15:00 PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment