Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Angola ở Accra, Ghana

Embassy of the Republic of Angola in Ghana Address: PMB 87 Cantonments-Accra Location: đường số 5 Agbaamo,Airport West Khu dân cư-Accra, Ghana City: Accra Phone: +233 0302 766 477 Số fax: +233 0302 775 791, +233 0302 963 491 E-mail: [email protected] Website:...

Lãnh sự quán Angola tại Munich, nước Đức

Lãnh sự quán Angola tại Munich, Germany Address: Ismaninger Strasse 102, 81675 Munich, Germany City: Munich Phone: (+49) 89 99 72 75 20 Số fax: (+49) 89 99 72 75 99 E-mail: [email protected] Consulate of Angola in Munich, Germany runs an...

Lãnh sự quán Angola tại Bremen, nước Đức

Lãnh sự quán Angola tại Bremen, Germany Address: Insterburger Strasse 5, 28207 Bremen , Germany City: Bremen Phone: (+49) 421 51 70 99 29 Số fax: (+49) 421 51 70 99 21 E-mail: [email protected] Consulate of Angola in Bremen, Germany runs an...

Lãnh sự quán Angola tại Frankfurt, nước Đức

Consulate General of Angola in Frankfurt am Main, Germany Address: Lyon đường 34, 6tầng, 60528 Frankfurt am Main , Germany City: Frankfurt Phone: +49 69 6605378-0 / +49 69 66053780 Số fax: +49 69 6605378-10 E-mail: [email protected] Website:...

Lãnh sự quán Angola tại Berlin, nước Đức

Lãnh sự quán Angola tại Berlin, Germany Address: Wallstr.58 – 10179, Berlin, Germany City: Berlin Phone: (4930) 240 89 70 Số fax: (49 30) 240 89 71 – 2 E-mail: [email protected] Consulate of Angola in Germany runs an inclusive...

Đại sứ quán Angola tại Berlin, nước Đức

Embass của Angola ở Berlin, Germeny Address: Wallstrasse 58, 10179 Berlin, Germany City: Berlin Phone: (+49) 30 2408 9755/20 Số fax: (+49) 30 24 08 97 12 E-mail: [email protected] Website: http://www.botschaftangola.de/ Map of Angolan...

Đại sứ quán Angola tại Libreville, Gabon

Đại sứ quán Angola tại Libreville, Gabon Address: Haute Guegue, BP 2112 – Libreville, Gabon City: Libreville Phone: (241) 44 47 30 Số fax: (241) 44 47 33 E-mail: [email protected] Embassy of Angola in Gabon runs an inclusive range of consular...

Lãnh sự quán Angola tại Toulouse, Pháp

Tổng lãnh sự quán Angola tại Toulouse, France Address:4 Đặt Saint-Etienne, 31000 Toulouse, France City: Toulouse Phone: (+33) 5 34.32.63.20 Số fax: (+33) 5 34.31.64.59 Consulate General of Angola in Toulouse runs an inclusive range of consular...

Lãnh sự quán Angola ở Paris, Pháp

Lãnh sự quán Angola ở Paris, Pháp. Địa chỉ nhà: 16, rue Henri Rochefort 75 017 Paris City: Paris Phone: (33 1) 45 01 96 94 Số fax: (33 1) 45 00 04 97 E-mail: [email protected] Website: http://consulatgeneralangola-paris.org Consulate...

Đại sứ quán Angola ở Paris, Pháp

Đại sứ quán Angola ở Paris, France Address: 19, Avenue Foch, 75116 Paris, France City: Paris Phone: +33 1 45 01 58 20 Số fax: +33 1 45 00 33 71 Trang mạng: http://www.ambassade-angola.org/ Map of Angolan Embassy in Paris, France Embassy of Angola...

Angolan Embassy in Addis Adaba, Ethiopia

Embassy of Angola in Addis Adaba, Ethiopia Address: Bole kk, Kebele-05, nhà Không. 114, P.O. Cái hộp 2962, Addis Ababa, Ethiopia City: Addis Ababa Phone: (+251) 116 18 07 71,(+251) 116 18 07 64 Số fax: (+251) 116 18 23 86,89,(+251) 116 18 24 20 E-mail:...

Đại sứ quán Angola tại Cairo, Ai Cập

Đại sứ quán Angola tại Cairo, Egypt Address: Đường 256-Xây dựng 6. New Maadi Cairo –Egypt City: Cairo Phone: +20 2 517 3572 / 2 517 3573 Số fax: +20 2 517 3564 E-mail: [email protected] Website: http://www.angolaeg.net/ Working Day Monday...

Angolan Consulate in Brno, Cộng hòa Séc

Địa chỉ nhà: Hlinky 40/102, 603 00 Brno-střed, Czech Republic City: Brno Phone: +420 543 244 145 Số fax: +420 543 124 310 E-mail: [email protected] Website: http://www.mzv.cz/jnp/en/index.html Office Hours: thứ hai – Thứ sáu: 7:45 –...

Đại sứ quán Angola tại Havana, Cuba

Đại sứ quán Angola tại Havana, Cuba Address: 5ta. Ave. Không. 1012, e / 10 và 12, Miramar, Playa, Havana, Cuba City: Havana Phone: (+53) 7 204 4391,(+53) 7 204 4392 Số fax: (+53) 7 204 0487,(+53) 7 204 4390 E-mail: [email protected] Embassy of Angola...

Tổng lãnh sự quán Angola ở Macau, Trung Quốc

Địa chỉ nhà: Avenue thương mại, Bldg. FIT Tầng 7 “I” & “H”, Macau City: Macau Phone: (+853) 2871 6229 Số fax: (+853) 2871 6230 E-mail: [email protected] Website: http://www.consgeralangola.org.mo/ Consulate General of Angola...

Tổng lãnh sự quán Angola tại Hồng Kông, Trung Quốc

Tổng lãnh sự quán Angola tại Hồng Kông, China Address: Đồng phục công sở 1710-18, 17/F, Trung tâm On Thủy, 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hồng Kông, China Phone: (+852) 3798 3888 Số fax: (+852) 3101 0873 E-mail: [email protected] Website:...

Đại sứ quán Angola tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Đại sứ quán Angola tại Bắc Kinh, China Address: 1-8-1, Cao ốc văn phòng Tạ Yuan ngoại giao, Bắc Kinh 100600, China City: Beijing Phone: +86 10 6532 6839 Số fax: +86 10 6532 6992 Trang mạng: http://ao2.mofcom.gov.cn/ Map of Angolan Embassy in Beijing,...

Đại sứ quán Canada tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Canada tại Luanda, Angola Address: 113 Rua Rei Katyavala C.P. 3360, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (+244 222) 448 371 Số fax: (+244-222) 449 494 E-mail: [email protected] Embassy of Canada in Angola runs an inclusive range...

Đại sứ quán Angola tại Ottawa, Canada

Đại sứ quán Angola tại Ottawa, Canada Address: 189 Laurier Avenue Đông, Ottawa, Ontario K1N 6P1, Canada City: Ottawa Phone: (+1) 613 234-1152 Số fax: (+1) 613 234-1179 E-mail: [email protected] or [email protected] Website:...

Lãnh sự quán Angola tại Rio de Janeiro, Brazil

Tổng lãnh sự quán Angola tại Rio de Janeiro, Brazil Address: của. sông trắng, 311 đảo 201 một 209 – trung tâm, MOBILE 20040 – Rio de Janeiro – RJ, Brazil City: Rio de Janeiro Phone: +55 21 3526-9429 Số fax: +55 21 2220-8063 E-mail:...