RSS Reset

Đại sứ quán Áo tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Áo tại Tirana, Albania

 

Địa chỉ nhà: Frederik Shiroka Đường số. 3, Tirana, Albania

thành phố: Tirana

Điện thoại: (+355) (4) 2274855
(+355) (4) 2274856

Số fax: (+355) (4) 233140

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 10.00-12.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment