RSS Reset

Đại sứ quán Áo tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Áo tại Buenos Aires, Argentina

Địa chỉ nhà: Calle Pháp 3671, 1425 Buenos Aires, Argentina

thành phố: Buenos Aires

Điện thoại: (+54) (11) 4807 9185
(+54) (11) 4807 9186

Số fax: (+54) (11) 4805 4016

Trang mạng: http://www.austria.org.ar/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: thứ hai – Thứ năm 9 – 12 PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment