RSS Reset

Lãnh sự quán Áo tại Shkoder, Albania

Lãnh sự quán Áo tại Shkoder, Albania

 

Địa chỉ nhà: Vùng lân cận Vasil Shanto, Vaso Kadia không. 260, Roscommon, Albania

thành phố: Roscommon

Điện thoại: (+355) 224 70 14

Số fax: (+355) 224 70 14

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment