RSS Reset

Lãnh sự quán Áo tại Luanda, Angola

Lãnh sự quán Áo tại Luanda, Angola

 

Địa chỉ nhà: R. Joaquim De Figueireda Ernesto, Xây dựng Rainha Ginga, 8tầng, P.O.Box 2679, Luanda, Angola

thành phố: Luanda

Điện thoại: (+244) (222) 394 813

Số fax: (+244) (222) 394 813

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment