RSS Reset

Lãnh sự quán Áo tại Dhaka, Bangladesh

Lãnh sự quán Áo tại Dhaka, Bangladesh

Địa chỉ nhà: Safura Tháp, 5Tầng, 20 Ataturk Avenue Kemal, Dhaka – 1213, Bangladesh

thành phố: Dhaka

Điện thoại: (+880) (2) 989 43 29
(+880) (2) 986 17 07
(+880) (2) 986 17 08

Số fax: (+880) (2) 989 08 36

E-mail: [email protected],तस्वीर@क्वासंग्रौप.कॉम

Giờ hành chính: 14.30-16.30

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment