RSS Reset

Lãnh sự quán Áo tại Blantyre, Malawi

Lãnh sự quán Áo tại Blantyre, Malawi

 

Địa chỉ nhà: tắt Chikwawa đường,, Lô BC1033 PO Box 574, Blantyre, Malawi

thành phố: Blantyre

Điện thoại: (+265/1) 63 84 76
(+265/1) 63 88 19

Số fax: (+265/1) 63 74 96

Trang mạng: http://nyassa.mw/31/

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment