RSS Reset

Lãnh sự quán Áo tại Adelaide, Châu Úc

Lãnh sự quán Áo tại Adelaide, Châu Úc

 

Địa chỉ nhà: 101 Cảng Wakefield đường, Cavan,Adelaide,Nam Úc 5095, Úc

thành phố: Adelaide

Điện thoại: (+61) (8) 8139 7336

Số fax: (+61) (8) 8139 7338

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Mon và Fri: 10.00-16.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment