RSS Reset

Đại sứ quán Australia tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Australia tại Viêng Chăn, Lào

Địa chỉ nhà: Km4, Thadeua đường, Watnak Village, Quận Sisattanak, Viêng Chăn, Lào
thành phố: Viêng Chăn
Điện thoại: +856 21 353800
Số fax: +856 21 353801
Trang mạng: http://www.laos.embassy.gov.au/
E-mail: [email protected]
Giờ hành chính: Đại sứ quán mở cửa để được giải đáp chung và lãnh từ 8.30 là để 5.00 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ. Văn phòng Visa mở cửa vào thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu từ 9:00 đến 12.00 buổi trưa.
Chi tiết: Đại sứ quán Australia, đặt tại thủ đô Viêng Chăn, cung cấp một loạt các dịch vụ cho công dân Úc, quản lý các chương trình hỗ trợ phát triển Australia sang Lào, cung cấp dịch vụ hoa hồng thương mại cho các doanh nghiệp Úc, quản lý các mối quan hệ song phương chính thức giữa Úc và Lào và cung cấp dịch vụ thị thực cho người dân ở Lào có kế hoạch đi du lịch đến Úc.

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Đại sứ quán Australia tại Viêng Chăn, Lào”

  1. Ree
    tháng Giêng 20, 2015 at 2:18 là #

    Hello I would like to know if clinic is open today ?

Leave a Comment