RSS Reset

Đại sứ quán Australia tại Rangoon, Myanmar

Đại sứ quán Australia ở Miến Điện (Myanmar)

 

Địa chỉ nhà: 88 Strand Road, Rangoon (Yangon), Miến Điện (Myanmar)

thành phố: Rangoon

Điện thoại: +95 1 251810, 251809, 246462, 246463 , Trường hợp khẩn cấp: +61 2 6261 3305

Số fax: +95 1 246159

Trang mạng: http://www.burma.embassy.gov.au/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Đại sứ quán sẽ mở cửa 8:00-04:00 thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ. Văn phòng Visa mở cửa để được giải đáp truy cập từ 9:30là để 12 trưa và điện thoại yêu cầu 01:00-04:00 thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment