RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Vilnius, nước Lithuania

Lãnh sự quán Úc tại Vilnius, nước Lithuania

 

Địa chỉ nhà: 23 Vilnius St., LT-2001 Vilnius, nước Lithuania

thành phố: Vilnius

Điện thoại: +370 5 212 33 69

Số fax: +370 5 212 33 69

E-mail: [email protected]

Chi tiết: bài này được lãnh đạo bởi một Lãnh sự danh dự. Đại sứ Australia tại Thụy Điển, có trụ sở tại Stockholm, cũng được công nhận để Phần Lan, Estonia, Latvia và Lithuania.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment