RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Tarawa, Kiribati

Cao Ủy Úc ở Tarawa, Kiribati

 

Địa chỉ nhà: Bairiki, Tarawa, Kiribati

thành phố: Tarawa

Điện thoại: +686 21 184
+686 21 184 lãnh (sau nhiều giờ)

Số fax: +686 21 904

Trang mạng: http://www.kiribati.embassy.gov.au/

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment