RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Tạ’ Xbiex, Malta

Cao Ủy Úc ở Ta’ Xbiex, Malta

 

Địa chỉ nhà: Tạ’ Xbiex Terrace, TA’ Xbiex, XBX 1034, Malta

thành phố: Tạ’ Xbiex

Điện thoại: +356 2133 8201

Số fax: +356 2134 4059

Trang mạng: http://www.malta.embassy.gov.au/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ làm việc Ủy ban cao là 8:00-04:00, Thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ.

Chi tiết: Cao ủy Úc Anne Quinane

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment