RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Riga, Latvia

Lãnh sự quán Úc tại Riga, Latvia

 

Địa chỉ nhà: Ông Janis Sala, đường Tomsnonia 33-1, LV-1013 Riga, Latvia

thành phố: Riga

Điện thoại: +37 (1) 6722 4251

Số fax: +37 (1) 6722 4249

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Môn,Thứ Ba,Thur 11.oo-14.oo. Thứ Tư & Frid 11.oo-13.oo. Sat-Sun & Hols công đóng hoặc bằng cách hẹn

Chi tiết: bài này được lãnh đạo bởi một Lãnh sự danh dự.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment