RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Port Vila, Vanuatu

Cao Ủy Úc ở Port Vila, Vanuatu

 

Địa chỉ nhà: Churchill Avenue Winston, port Vila, Vanuatu, Địa chỉ bưu điện: P O Box 111, port Vila

thành phố: port Vila

Điện thoại: +678 22 777 (24 giờ)

Số fax: +678 23 948

Trang mạng: http://www.vanuatu.embassy.gov.au/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Cao ủy mở cửa từ 7:45 là để 4.15 pm thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment