RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Port Moresby, Papua New Guinea

Cao Ủy Úc, Papua New Guinea

 

Địa chỉ nhà: LIMOSA đường (Waigani), Port Moresby NCD, Papua New Guinea

địa chỉ bưu điện: Locked Bag 129, Waigani NCD.

thành phố: port Moresby

Điện thoại: (675) 325 9333 (24 giờ)

Số fax: (675) 325 9183

Trang mạng: http://www.png.embassy.gov.au/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: thứ hai – Thứ sáu: 0745 -1200 và 1300 -1606, trừ ngày lễ.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment