RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Port Louis, Mauritius

Cao Ủy Úc ở Port Louis, Mauritius

 

Địa chỉ nhà: 2Tầng thứ, Rogers Nhà, 5 Tổng thống John Kennedy đường, port Louis, Mauritius

thành phố: port Louis

Điện thoại: 230 202 0160

Số fax: 230 208 8878

Trang mạng: http://www.mauritius.embassy.gov.au/

E-mail: [email protected],[email protected]

Chi tiết: Cao Ủy sẽ mở cửa 8:00-15:45 từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đối với thị thực và nhập cư thông tin vui lòng truy cập Ủy ban cao ở những thời điểm sau: Đối với Kinh doanh và Khách thăm Thị thực: thứ hai, Thứ Ba và thứ Tư từ 10:00 đến 12:00. Đối với xuất nhập cảnh, Sinh viên Thị thực và Trở trú Thị thực: thứ ba, Thứ Tư và Thứ Năm từ 09:00 đến 10:00.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment