RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Nuku'alofa, xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ

Cao Ủy Úc ở Nuku'alofa, xe nhẹ có hai bánh ở ấn độ

 

Địa chỉ nhà: Salote đường, Nuku'alofa, Vương quốc Tonga

thành phố: Nuku'alofa

Điện thoại: +676 23244

Số fax: +676 23243

Trang mạng: http://www.tonga.embassy.gov.au/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ hành chính: 0830 ? 1700 (Môn – Fri)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment