RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Noumea, New Caledonia

Úc Tổng Lãnh Sự Quán ở Noumea, New Caledonia

 

Địa chỉ nhà: 7Tầng, xây dựng Foch, 19 Avenue du Marechal Foch, Noumea, New Caledonia

thành phố: Noumea

Điện thoại: +687 272 414

Số fax: +687 27 80 01

Trang mạng: http://www.australianconsulatenoumea.embassy.gov.au/

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment